Nieuwbouw

De Nederlandse woonwijken zitten vol met open plekken in het stedelijke weefsel, deze bevinden zich veelal op gewilde locaties en bieden een potentieel voor ontwikkeling.

Bouwheren staat de inbreiding van de oude stedelijke woonwijken voor aangezien dit niet zorgt voor een eenduidige uitbreiding van de stad, maar voor een dynamische verdichting. Samen met de eigenaar, investeerder en afnemer stellen wij een ontwikkeltraject op om te komen tot de ontwikkeling van deze plekken. Hierbij zoekt Bouwheren naar een simpele en doeltreffende invulling van de architectuur en haar ontwikkeling.