Opgave

De architectonische opgave van de toekomst bevindt zich niet in contextloze uitbreidingen, maar in stedelijke verdichting en hergebruik. Bouwheren is gespecialiseerd in deze opgaven. Opgaven die om gevoelige en doeltreffende ingrepen vragen.

Bij elke opgave hechten wij groot belang aan het doen van een gedegen onderzoek naar de stedenbouwkundige, architectonische en financiƫle consequenties van de voorgestelde ruimtelijke ingreep. Dit zorgt voor een eenduidige ingreep met een maximale uitwerking.

Architectuur

Architectuur is het scheppen van verbanden. Zowel fysiek voor het gebouw en zijn omgeving als niet fysiek voor de gebruiker en zijn manier van leven. Juist op binnenstedelijke locaties zijn al veel verbanden aanwezig. Deze architectonische en stedenbouwkundige bindingen geven de locatie zijn meerwaarde.

Bouwheren beheerst de kunst verbanden te ontdekken en nieuwe verbanden te scheppen bij een ontwikkeling of herbestemming. Hierdoor zijn wij in staat een architectuur te creƫren die ingebed is in zijn context, aansluit bij de specifieke wensen van de gebruiker en onze verbeelding prikkelt.