Ontwikkelen

Bouwheren ontwikkelt en herontwerpt complex vastgoed op stedelijke inbreidingslocaties. Hierbij herkennen wij ruimtelijke potenties, initiëren en adviseren we bij ontwikkeling en scheppen we architectuur. Dit gebeurt zowel in opdracht als op eigen initiatief.

Opdrachten bestaan uit ruimtelijk lastige vastgoedopgaven en binnenstedelijke locaties die om een gevoelige en doeltreffende invulling vragen. Bijvoorbeeld het herontwikkelen van industrieel, onderwijskundig of religieus erfgoed. Evenals het invullen van lege plekken in het stedelijk weefsel. Opdrachtgevers bestaan uit projectontwikkelaars, bedrijven, investeerders en particulieren.

Meerwaarde

De kracht van Bouwheren is het ontwikkelen van ruimtelijke en financiële strategieën voor (on)mogelijke vastgoedopgaven. Doordat wij elke opgave interdisciplinair aanpakken verkorten wij het ontwikkelproces en doen wij direct onderzoek naar de stedenbouwkundige, architectonische en financiële consequenties van de voorgestelde ruimtelijke ingreep. Hiermee komen wij tot nieuwe inzichten met een eenduidig verhaal van ontwikkeling tot ontwerp.

Vanuit gefundeerd onderzoek is Bouwheren in staat potenties te herkennen en een toegevoegde waarde te realiseren. Hierbij stellen wij voor elke individuele situatie een op maat gesneden ontwikkeltraject op.