Herontwikkelen

De overcapaciteit aan kantoren en de ontkerkelijking zorgt voor een groot aanbod van leegstaande gebouwen. Karakteristieke gebouwen op mooie plekken in de stad die vaak lang nog niet toe zijn aan sloop. Bouwheren brengt de potentie van deze gebouwen naar voren. Vanuit de mogelijkheden van het gebouw en de wenselijkheden van een nieuwe functie. Hieruit volgt een simpele maar doeltreffende ingreep die functie, renovatie en exploitatie samen laat komen.

Per project wordt er vanuit architectonisch, financieel en functioneel onderzoek gekeken naar de juiste herontwikkeling. Een herontwikkeling die voor de nieuwe gebruiker, de huidige eigenaar en het gebouw en zijn omgeving een duidelijke meerwaarde vormt. En daarmee voor een nieuwe levensvatbaarheid zorgt.