Blog: het belang van een visie


Ontwikkelen draait om het inschatten van potentie en het bijeen brengen van vraag en aanbod. Traditioneel was hierbij het overnemen van een financieel risico voldoende, in de huidige tijd is een gedeelde en concrete visie onontbeerlijk. De rol van een goed ontwerp is in dit proces essentieel. Drie rollen die het ontwerp hierbij kan innemen:

1. Ontwerp als onderzoek
Verkennen van ruimtelijke mogelijkheden en verborgen aandachtspunten en kansen.
Het vormen van een visie.

2. Ontwerp als onderhandeling
Benoemen van uitgangspunten, speelruimte en uiteindelijk afspraken.
Het op papier formuleren en vastleggen van een gedeelde visie.

3. Ontwerp als bouwplan
Vormen van een heldere basis voor het financiële en technische reken- en uitvoeringsmodel.
Het concretiseren van een visie.

Uiteindelijk draait elke ontwikkeling om het toevoegen van kwaliteit. Dit zorgt voor meerwaarde en haalbaarheid. Het leuke van een concrete visie is dat deze inspireert, enthousiasmeert en vastlegt.